Szukaj

  • 0

Promocja 100% satysfakcji

Aby pozwolić Wam zapoznać się z wyjątkową jakością bloków Archie’s Calligraphy każdy kto kupi blok na tej stronie jest uprawniony do BEZWARUNKOWEGO zwrotu jednego bloku jeśli będzie niezadowolony z jego jakości. Sprzedający zwróci kupującemu pełną wartość bloku (bez kosztów wysyłki) pod warunkiem że zwracany blok będzie kompletny (tzn. w zwróconym bloku będzie wszystkie 50 kartek). Kartki w bloku mogą być zapisane. Zwrotu bloku należy dokonać w terminie 7 dni od jego otrzymania przez kupującego (decyduje data dostarczenia zwracanego bloku do sprzedającego). Sprzedający zwróci koszt bloku na podane przez kupującego konto bankowe, niezależnie od formy płatności za zamówienie, w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki wraz z nr. rachunku bankowego kupującego.

Jeśli kupisz w jednym zamówieniu więcej towarów niż jeden blok, ale nie jesteś zadowolony, zwracasz je wszystkie, ale tylko jeden blok może być otwarty i używany. Wtedy sprzedający zwraca pełną wartość całego zamówienia (bez kosztów wysyłki).

Kup teraz bez ryzyka!

Przejdź do sklepuRegulamin promocji:
1. Promocja obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do towarów zakupionych przez stronę www.a-calligraphy.pl .
2. Promocja obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do bloków wysłanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedający może w dowolnym momencie zakończyć promocję, o czym poinformuje na niniejszej stronie.
4. W razie wcześniejszego zakończenia promocji promocja będzie ważna dla produktów zakupionych pomiędzy 14 stycznia a chwilą zakończenia promocji, zwróconych sprzedającemu nie później niż 7 dni od dnia zakończenia promocji.
5. W ramach promocji Konsument (osoba fizyczna kupująca towar bez związku z wykonywaną działalnością gospodarczą – brak faktury VAT z nr NIP przedsiębiorcy) może zwrócić jeden kupiony u sprzedającego blok Archie’s Calligraphy bez podania przyczyny, nawet jeśli został otwarty i testowany/używany. Sprzedający zwróci zapłaconą za towar kwotę, bez kosztów przesyłki.
6. Zwrócony blok musi być kompletny tj. musi posiadać wszystkie 50 kartek, z których nie więcej niż 5 może być wyrwane (ale dostarczone wraz z blokiem). Dowolna liczba kartek może być zapisana, lub posiadać ślady innych testów.
7. Zwrotu należy dokonać w terminie 7 dni od daty odbioru zamówienia przez konsumenta (liczy się data nadania zwracanego towaru przez kupującego). W razie wątpliwości towar odesłany listem poleconym priorytetowym lub kurierem w terminie 7 dni od dnia jego odbioru przez konsumenta uważany jest za dostarczony w terminie, pod warunkiem przesłania sprzedającemu kodu śledzenia przesyłki.
8. Jeżeli kupujący w jednym zamówieniu zakupi więcej towarów musi zwrócić wszystkie zakupione w tym zamówieniu towary, przy czym tylko jeden blok może być otwarty i używany. Pozostałe towary muszą być zwrócone nieotwarte i nieużywane. W takim przypadku sprzedający zwróci pełną wartość zamówionych towarów, bez kosztów przesyłki.
9. Kupujący zwraca towary przesyłką na własny koszt i ryzyko.
10. Sprzedający zwróci konsumentowi wartość towaru przelewem na podane przez konsumenta konto bankowe, niezależnie od metody zapłaty za zamówienie, lub w inny ustalony z konsumentem sposób.
11. Jeden konsument może w ramach promocji zwrócić tylko jeden blok, niezależnie od liczby złożonych zamówień. 
12. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym mogą zwrócić tylko jeden blok. Domniemywa się że konsumenci którzy:
- pozostają w związku małżeńskim, lub
- są spokrewnieni w linii prostej lub bocznej w stopniu I lub II, lub
- zamówili towar na ten sam adres wysyłki, 
pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.
13. Promocja nie narusza innych praw konsumenta przewidzianych w powszechnie obowiązującym prawie lub w regulaminie sklepu.
14. W razie wątpliwości co do wykładni niniejszego regulaminu promocji wiążąca jest wykładnia sprzedającego.
15. W razie sporów co do stosowania niniejszego regulaminu promocji wiążąca jest decyzja sprzedającego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj